top of page
Acr10895203920832-113334.jpg

Ka Waihona A Ke Aloha

Acr10895203920832-121937.jpg

‘O KA WAIHONA A KE ALOHA ka papahana ho‘oheno mele o Kawaihuelani, a he waihona ko‘iko‘i loa ia i ho‘okumu ‘ia i ka makahiki 2002 no ka ho‘omau ‘ia o nā mele, nā mea oli, nā ho‘opa‘a, nā pu‘ukani a me nā haku mele nō ho‘i i ō mau nā mo‘olelo o Kūpuna mā. ‘O ka mākia ho‘okahi o nēia waihona makamae, ‘o ia ho‘i kēia, “Ho‘oheno ka puana i lohe ‘ia,” a he paipai nui ia i ka ho‘oheno mau o kākou i nā mele i lohe ‘ia ma mua a e puana hou ‘ia, i lohe ‘ia nā mo‘olelo o Kūpuna mā e nā pepeiao ho‘oheno mele o kānaka o kēia mua aku. I loko nō o nā makahiki he 20 i hala aku nei, ua ho‘okumu ‘ia kēia mau papahana ma lalo o Ka Waihona A Ke Aloha: Nā Mele o Hawai‘i Nei, Ke Welo Mau Nei, Ka Papa Mele Kauwela, Ho‘okani Mānoa, Lā Mele, The Tuahine Troupe, E Kau A Hua ‘o Kauhua a me #PuanaPō‘akolu. A ua pa‘i ‘ia kāna puke mua i ka makahiki 2014 ‘o ia ho‘i ‘o E Mau Ai Ka Puana.

Acr10895203920832-113334 3.jpg

Ka Paena Punaewele O Ka Waihona A Ke Aloha:

English Synopsis: KA WAIHONA A KE ALOHA, Ka Papahana Hoʻoheno Mele is an interactive resource center for the promotion, preservation and perpetuation of mele and mele practitioners. The mākia (motto) for Ka Waihona A Ke Aloha is "Hoʻoheno ka puana i lohe ʻia," "Cherished is the refrain that has been heard," or "Cherished is the refrain, so let it be heard." Both translations provide the understanding that Ka Waihona A Ke Aloha was established to preserve and care for ancestral knowledge embedded within mele "that have been heard," and to further perpetuate them "so that it be heard." Therefore, to increase accessibility to this knowledge, the preservation, perpetuation, and the dissemination of our peoples' puana is the primary focus.

Ka Waihona A Ke Aloha recognizes the importance of mele and values the wealth of information that is stored within its lyrical content. Likewise, is the mele practitioner, whose repertoire is a storehouse of knowledge, a library filled with important cultural and historical information. Therefore, the aspirations of Ka Waihona A Ke Aloha are two fold; first to create and facilitate opportunities to document, index and archive Mele Practitioners and their repertoire and second to provide access to this information for academic research and future presentation.

bottom of page