top of page

E Kuke Me Ka Mānaleo: Akule Maloʻo

Updated: Nov 10, 2022

Aloha mai kākou, E kipa mai i kahi home laʻi o Kumu Ipo Kanahele Wong e aʻo ai I ka hoʻomaloʻo ʻana i ke akule! Ua hoʻomahele ʻia kēia wikiō i ʻelua mahele. Eia ka mahele mua! #mānaleomondays #ekukemekamānaleo #kawaihuelaniHARD #olelohawaii
7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page