top of page

Hoʻokani Mānoa: Nā Hoa

Welina me ke aloha, ʻO kēia ke kolu o nā poke wikiō o #hoʻokanimānoa. He pukana wikiō hou kēia ma lalo o #puanapōʻakolu e hoʻokani ʻia ana he mahele pōkole o ka papahana ʻo Hoʻokani Manoa me nā hoʻoipo o ka pūpūkanioe i noho kūpinaʻi i nā kuamauna a nahenahe wale maila nei kula ʻo Pilipili. E maliu mai i nā leo nahenahe o ka hui hīmeni ʻo Nā Hoa. -- Hoʻokani Mānoa ~ “Aia nō i ka mea e mele ana,” ka ʻōlelo noʻeau e hoʻākāka mai ana i ka waiwai nui koʻikoʻi o ia mea he puʻukani, ka mea hoʻi nāna e puana aku i nā moʻolelo e paʻa nei ma nā mele ma o ka hīmeni ʻana a no laila, he wahi papahana kēia e kono ana i nā puʻukani i ke kulanui nei, i kahua e puana ʻia ai nā mele o Kūpuna mā. Mai ka makahiki 2002 ua kono ʻia he 110 hui hīmeni a he 101 hola o ko lākou paʻi wikiō ʻia.3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page