top of page

Kupa Moa me ka Hēʻī ʻŌpiopio,

ʻAno ʻai ke aloha iā kākou, No #kuilimapōʻalima o kēia kau nei, e kaʻana aku ana ka ʻohana o Kawaihuelani i kekahi o nā lekapī ʻohana i aloha nui ʻia. - - - Eia aʻe nō ka lekapī no Kupa Moa me ka Hēʻī ʻŌpiopio, he lekapī kupa kēia i hoʻomākaukau mau ʻia ma ka hale o Kauka Maya Saffery, ka laekahi hoʻomōhala haʻawina o Kawaihuelani. E pū paʻakaʻi kākou!!! #kawaihuelanihard


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page