Nā Haliʻa Aloha: May Kamai

Updated: Nov 10

He poke wikiō kūikawā kēia o #nāhaliʻaaloha ma lalo o #puanapōʻakolu, e hoʻomanaʻo ai iā ʻAnakē May Kamai. He papahana kēia e hoʻoheno ʻia ana “Nā Haliʻa Aloha” o nā momi makamae kau i ka hano. “We are encouraged to be ever persistent in learning while our mentors are still living, ʻOiai e nana mai ana no na maka’ (While the eyes still look around) and to be thoughtful of them treating them with kindness (Pukui, 1983, Unpublished Dissertation, Lopes, 2010).”0 views0 comments

Recent Posts

See All