Kuilima Pōʻalima: Online Hawaiian Language Resources

Aloha mai kākou, eia kekahi mau waihona ʻōlelo Hawaiʻi e loaʻa ai ma ka pūnaewele i kōkua i ka noiʻi ʻana. #kuilimapōʻalima#kawaihuelanihard#olelohawaii0 views0 comments

Recent Posts

See All