top of page
DSC07255.JPG

Nā ʻAuwai O Ka ʻIke

Nā Mea I Paʻi ʻIa E Kawaihuelani

Moolelo_1024x1024_2x.webp

Moʻolelo

(2023)

An essential contribution to contemporary Kanaka Maoli (Native Hawaiian) scholarship, Moʻolelo: The Foundation of Hawaiian Knowledge elevates our understanding of the importance of language and narrative to cultural revitalization. Moʻolelo preserve the words, phrases, sentences, idioms, proverbs, and poetry that define Kānaka Maoli. Encompassing narratives, literature, histories, and traditions, moʻolelo are intimately entwined with cultural identity, reciprocal relationships, and the valuing of place, collectively informing and enriching all Hawaiian life. The contributors, all Kanaka Maoli scholars, artists, and advocates from across the Pae ʻĀina o Hawaiʻi (Hawaiian archipelago), all fluent in ʻŌlelo Hawaiʻi (Hawaiian language), describe how moʻolelo constantly inform their linguistic, literary, translation, rhetorical, and performance practices, as well as their political and cultural work. Chapters in ‘Ōlelo Hawaiʻi alternate with chapters in English, with translanguaging appearing when needed.

Keāiwaokulamanu

Mai ka wā i hoʻokumu ʻia ai ka Tuahine Troupe i ka makahiki 2010, ua pōmaikaʻi ka hoʻākoakoa ʻia ʻana mai o nā haumāna hīmeni a hoʻokani pila nō hoʻi, nā pua i puana ʻia ma ka lālani mele a Sam Kuahiwi “Ua pau, ua hala lākou, a koe nō nā pua,” i papa hui hīmeni ma lalo o Ka Waihona A Ke Aloha, ka papahana hoʻoheno mele o Kawaihuelani. A e kia mau ana kona manaʻo ma luna nō o ka hoʻomau ʻia o nā mele i “hoʻoheno ʻia ka puana i lohe ʻia,” a “i lohe ʻia nō hoʻi” e ko mua aku. ʻOiai, ua paʻa nā momi waiwai o ka ʻike o Kūpuna mā ma nā moʻolelo wili ʻia a paʻa ma nā mele a lākou i haku ai, ʻo ke oli a me ka hīmeni ʻia ʻana o ia mau hoʻoheno kekahi loina koʻikoʻi e welo ai ka ʻōʻili pulelo mau o ka naʻau aloha ʻāina me ke aloha lāhui nō hoʻi i loko o ko kākou poʻe kānaka. Ma luna hoʻi o ia kahua hoʻokahi nō i lohe ʻia ai nā leo kani honehone o ka Tuahine Troupe, i kākoʻo ma nā papahana hoʻonaʻauao Hawaiʻi ma Ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa a ma ke kaiāulu nō hoʻi. I ka makahiki aku nei, ma muli o ka lima kākoʻo o Dr. Willy Kauai me Nālani Balutski o ka Native Hawaiian Student Services, ua hoʻolako ʻia ke kālā e kūkulu ʻia a paʻa ʻo Keāiwaokulamanu, ke keʻena hoʻopaʻa leo hou o Ka Waihona A Ke Aloha. Ia wā nō, ua hoʻoholo au, ʻo ka papahana mua o ia keʻena, ʻo ia nō ka papahana hoʻopaʻa pāleo o ka Tuahine Troupe. A no laila, eia nō lā ka haʻina, ka puana hoʻi o nei kūlia ʻana aʻe nei o ka Tuahine Troupe, ʻo ia hoʻi ka waiho haʻahaʻa ʻia ʻana mai o nei wahi pūʻolo mele i mua o ʻoukou, e ke anaina hoʻolohe, i lei ʻohu Tuahine e kāhiko mau ana ka lāhui!

(2021)

FINAL-Keaiwaokulamanu_Liner_Notes (11.02.21) (dragged).png
0 Huelani_Cover.png

Huelani

(2021)

‘O kēia ka piha ‘ana o ke ka‘au makahiki (1981 - 2021) o ka hā‘awi kēkelē ʻŌlelo Hawaiʻi o Ke Kula Nui Nei o Hawai‘i ma Mānoa. A no ia kumu e ho‘olālā nei ‘o Kawaihuelani i ke pa‘i ‘ana i puke e ho‘ohanohano ‘ia ai nā haumāna i puka me ia kēkelē ho‘oheno ‘Ōlelo Makuahine. A pēlā pū ko mākou ho‘ohanohano ‘ana i nā mānaleo, nā polopeka, nā kumu a‘o a me nā limahana nāna i paepae mai i ke ala e kō ai kēia pahuhopu nui o nā haumāna.

Inā he hoihoi kou e loaʻa mai i kope o kēia puke , e leka uila aku iā R. Keawe Lopes Jr.
To request a copy of this publication please contact
R. Keawe Lopes Jr.


rlopes@hawaii.edu

Ka Lau ʻUlu

(2020)

He papahana ʻo I Mua Nō Ka ʻUlu i ulu mai nei mai loko mai o ka ʻiʻini e hoʻolako aku i ka poʻe ʻakahiakahi o ka ʻaʻapo ʻana mai i ka ʻōlelo kanaka i nā puke ʻōlelo kanaka, a ʻoi loa aku hoʻi nā keiki, nā ʻōpio a me nā mākua o nā kula kaiapuni. Ua haku ʻia kēia mau moʻolelo me ka manaʻo e lilo lākou i mea e ikaika mai ai ka ʻōlelo a nā kumu me nā haumāna ma nā kula, a pēlā hoʻi nā mākua me nā keiki ma nā ʻohana. A e lilo nō hoʻi ua mau puke nei i kumu e loli ai ke ʻano o ia mea he aʻo ʻōlelo na nā kumu me nā haumāna kula kaiapuni. A ʻo ka pahu hopu nui, ʻo ia ka hoʻomāhuahua ʻia ʻana mai o ka ʻōlelo ʻōiwi e moni ʻia e nā keiki i ʻane like aku nō kā lākou ʻōlelo ma kēia hope aku me kā nā mākua a me kā nā kūpuna o ka wā walewaha o ka ʻōlelo kanaka. Na ke au o ka manawa e haʻi mai.

He papahana ʻo I Mua Nō Ka ʻUlu na Sam L. Noʻeau Warner. Paʻi ʻia nā puke e Ka Lau ‘Ulu me ke kākoʻo o Ka ʻOihana Hoʻonaʻauao Pekelala ma o kekahi mau puʻu kālā no ka Hoʻonaʻauao ʻŌiwi Hawaiʻi ma lalo o nā papahana ʻo Noʻeau a me I Mua Nō Ka ʻUlu.

Inā he hoihoi kou e loaʻa mai i kope o kēia puke , e leka uila aku iā Kapā Oliveria (kapa.oliveira@hawaii.edu), a i ʻole ua hiki nō ke heluhelu ʻia ma o ka punaewele noeau.org

To request a copy of this publication please contact Kapā Oliveria (kapa.oliveira@hawaii.edu), or they are available to read online at noeau.org

19._Whose_Fish_Tail_Ebook_PLACE.png
9780824852924-scaled.jpg

Mai Pukaiki Kula Maniania a Puuwai Aloha o ka Ohana

Not much has been written or published about the island of Niihau. Mai Pukaiki Kula Maniania a Puuwai Aloha o ka Ohana showcases authentic stories of the place, once previously known only to that island’s people. Niihau has a unique history and a self-sufficient community who speaks a distinct dialect of Hawaiian Language. Annette Kuuipolani Kanahele Wong, a former resident of Niihau who lived there for the first twenty-one years of her life, has recorded stories passed down orally by Niihau’s people, who cherished their land and respected the owners. By writing these stories, Wong hopes to perpetuate the voices of her ancestors whose remarkable tales teach us and the following generations about life on the island.

(2019)

Akaaka Mānoa

(2018)

Co-edited by A. Kuuipolani Wong and R. Keawe Lopes Jr. Akaaka Mānoa is a monograph featuring pertinent sections of the masters theses of recent graduate students of Kawaihuelani Center for Hawaiian Language, in an endeavor to highlight new and innovative ways of producing graduate thesis papers written in Hawaiian. The hope of the publication is to celebrate these Hawaiian contemporary research inquiries and showcase them as formidable examples for present and future graduate students to aspire to.

Inā he hoihoi kou e loaʻa mai i kope o kēia puke , e leka uila aku iā R. Keawe Lopes Jr.
To request a copy of this publication please contact R. Keawe Lopes Jr.

rlopes@hawaii.edu

Akaaka-Manoa-768x995.png
9780824855857-scaled.jpg

Kanaka ʻŌiwi Methodologies: Moʻolelo and Metaphor

(2015)

Co-edited by Katrina-Ann Kapaʻanaokala Nakoa Oliveira and Erin Kahunawaikaʻala Wright. For many new indigenous scholars, the start of academic research can be an experience rife with conflict in many dimensions. Though there are a multitude of approaches to research and inquiry, many of those methods ignore ancient wisdom and traditions as well as alternative worldviews and avenues for both discovery and learning. This fourth volume in the Hawaiʻinuiākea series, explores techniques for inquiry through some of the many perspectives of Kanaka ʻŌiwi (Native Hawaiian) scholars at work today. The book is a collection of “methods-focused” essays written by Kanaka scholars across academic disciplines; from Kawaihuelani, Dr. R. Keawe Lopes Jr., Dr. Kapā Oliveiera, and Maya Saffery. To better illustrate for practitioners how to use research for deeper understanding, positive social change, as well as language and cultural revitalization, the texts examine Native Hawaiian critical race theory, Hawaiian traditions and protocol in environmental research, using mele (song) for program evaluation, and more.

E Mau Ai Ka Puana

(2014)

After being in existence for a decade and being at the forefront of producing events that celebrate mele here at the University of Hawaiʻi at Mānoa, Ka Waihona A Ke Aloha: Ka Papahana Hoʻoheno Mele, under the direction of Dr. R. Keawe Lopes Jr., produced its inaugural Monograph entitled E Mau Ai Ka Puana. This inaugural publication features articles, research papers, essays and poetic contributions from faculty, graduate students, and undergraduate students of Kawaihuelani Center for Hawaiian Language. The hope for this monograph is to bring awareness to the importance of mele and encourage the celebration thereof while highlighting its significance across a variety of topics including: Niʻihau Hymnals, Theater, Story Telling, Kawaihuelani Graduate Student Research Topics and Mele Compositions by Hawaiian Language Majors.

Inā he hoihoi kou e loaʻa mai i kope o kēia puke , e leka uila aku iā R. Keawe Lopes Jr.
To request a copy of this publication please contact
R. Keawe Lopes Jr.

rlopes@hawaii.edu

E-mau-ai-ka-puana.png
61dK+sOeJpL.jpg

Ancestral Places

(2014)

Ancestral Places explores the deep connections that ancestral Kanaka (Native Hawaiians) enjoyed with their environment. It honors the mo‘olelo (historical accounts) of the ancestral places of our kupuna (ancestors), and reveals how these mo‘olelo and our relationships with th ‘aina (land) inform a Kanaka sense of place. Katrina-Ann R. Kapa‘anaokalaokeola Nakoa Oliveira elucidates a Kanaka geography and provides contemporary scholars with insights regarding traditional culture—including the ways in which Kanaka utilize cartographic performances to map our ancestral places and retain our mo‘olelo, such as reciting creation accounts, utilizing nuances embedded in language, and dancing hula. A Kanaka by birth, a kumu ‘ōlelo Hawai‘i (language teacher) by profession, and a geographer by training, Oliveira’s interests intersect at the boundary where words and place-making meet her ancestral land. Thus, Ancestral Places imbues the theoretical with sensual practice. The book’s language moves fluidly between Hawaiian and English, terms are nimbly defined, and the work of the field is embodied: geographic layers are enacted within the text, new understandings created—not just among lexica, but amidst illustrations, charts, terms, and poetry. In Ancestral Places, Oliveira reasserts both the validity of ancestral knowledge systems and their impact in modernity. Her discussion of Kanaka geographies encompasses the entire archipelago, offering a new framework in Kanaka epistemology.

ʻIke Ulana Lau Hala

(2014)

Associate Professors R. Kekeha Solis & A. Kuuipolani Kanahele Wong share their unique perspectives on the art & craft of ulana lau hala. These are culture-specific voices, experts in their multi-disciplined fields of scholarship and practice–all essential to revealing the symbolic significance and relevance of an art form that is both utilitarian and beautiful. What is woven into these pages is a reminder of what some of us may have forgotten or not understood until we come to the place where a weaver’s skillful hands take up the plaiting of our moʻokūʻauhau/genealogy. In both a metaphorical and practical sense, ʻike ulana lau hala presents the vitality of those who have passed and the spaces that are still warmed by their breath.

Ulana.png
814mBuR5K8L.jpg

Mai Paʻa I Ka Leo

(2014)

Mai Paʻa i ka Leo: Historical Voice in Hawaiian Primary Materials- Looking Forward and Listening Back
The huge cache of native-language writings in Hawai’i has been eclipsed for a century, with only a fraction incorporated into modern knowledge.  This book, by Puakea Nogelmeier, the Director of Awaiaulu, examines the hundred or more Hawaiian-language newspapers that were published from 1834-1948, highlighting how they developed as a national repository of knowledge and how they became obscured when English replaced Hawaiian as the the common language of the islands.

I Mua Nō ka ʻUlu

(2009)

The I Mua Nō ka ʻUlu book series of 31 Hawaiian language childrenʻs books was made possible by a grant conceived and led by Dr. Noʻeau Warner. Primarily aimed towards K-3, the series was ultimately provided at no cost (and not for commercial sale) to all teachers, classes, students K-12, and families of Hawaiian Immersion Programs throughout the state. A unique aspect of the project is the easy to read approach to otherwise complex concepts and language structures in ʻŌlelo Hawaiʻi.
 

Inā he hoihoi kou e loaʻa mai i kope o kēia puke , e leka uila aku iā Kapā Oliveria (kapa.oliveira@hawaii.edu), a i ʻole ua hiki nō ke heluhelu ʻia ma o ka punaewele noeau.org

To request a copy of this publication please contact Kapā Oliveria (kapa.oliveira@hawaii.edu), or they are available to read online at noeau.org

Ma-hea-kaua.png
bottom of page