top of page

Mahalo Nui Uncle Kimo Alama Keaulana!

Ua pōmaikaʻi nō hoʻi mākou i ka noho pū ʻana i ke alo o nei loea mele, ʻo ʻAnakala Kimo Alama Keaulana, e aʻo ai i kekahi mau mele makamae o ka puke ʻo Ka Buke Mele o Nā Hīmeni Hawaiʻi. Me ʻoe e ʻAnakala ko mākou mahalo nui palena ʻole no ke aʻo ʻana i ia papa a me ka moʻolelo ʻana mai i nā ʻike o Kūpuna mā. Mahalo hoʻi iā Kawaihuelani, Ka Hālau ʻŌlelo Hawaiʻi, Native Hawaiian Student Services a me Kahaukani Aloha no ke kākoʻo ʻana mai! #kawaihuelaniHARD#puanapoakolu#olelohawaii0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page